Standardna rešitev nudi uporabniku vse potrebne funkcionalnosti za hiter in učinkovit pregled prodaje podjetja. V rešitvi se obravnavajo poslovni partnerji, artikli, skrbniki, komercialisti, zaslužki, količine, fakture, dobavnice in plani. Vse to je prikazano na uporabniku prijazen način s pomočjo preglednic, grafov ali zemljevidov.

 

V standardni rešitvi je nekaj prednastavljenih pregledov, ki jih lahko podjetja uporabijo za svoje poročanje ali pa kot izhodišče za izdelavo svojih lastnih poročil. Nekaj primerov poročil:

  • Prodana realizacija v izbranem obdobju v primerjavi s planom in enakim obdobjem v preteklem letu
  • Dobavljena količina v primerjavi s fakturirano količino
  • Profitabilnost posameznih prodajnih kanalov
  • 10 največjih kupcev in realizirana razlika v ceni
  • 10 najbolj prodajanih artiklov in zaslužki
  • Delež posameznega kupca v celotni prodaji
  • Delež posameznega kupca v celotni prodaji
  • Skrbniki in njihov prodajni asortiman
  • Geografska porazdeljenost kupcev s pomočjo Google Maps

ResEvo

Research.Evolution

Srce podjetja ResEvo je ekipa, ki jo tvorijo izjemni ljudje.

Prodaja

prodaja@resevo.com
Tel: 041 911 523

Podpora

podpora@resevo.com

ResEvo d.o.o.

Finžgarjeva 1a
4248 Lesce, SLOVENIJA
MŠ: 2296896
DŠ: 13015702
TRR: SI56 0313 9100 0326 112