USPOSABLJANJE S PODROČJA POSLOVNE ANALITIKE

Usposabljanje je proces pridobivanja, razvijanja in izboljšanja tistih sposobnosti, veščin, navad in kompetenc zaposlenih, ki jim bodo omogočile večjo učinkovitost in s tem doseganje ciljev podjetja.

V podjetju ResEvo se ukvarjamo s celovitim procesom izgradnje in postavitev poslovne analitike oz kar celotnega sistema Poslovna inteligenca. Svoje znanje smo pripravljeni deliti in tako povečati vrednost vaših podatkov.  Na trgu imamo bogate izkušnje in dobre poslovne prakse ter uspešne projekte.

Z vavčerjem, ki ga je razpisal Slovenski podjetniški sklad (tukaj) lahko dobite sofinanciranje do 60% oz. največ v vrednosti 9.999,99 €.  

Cilj usposabljanja:

izdelava analitičnih modelov in zagotovitev prikaza izbranih poročil

1. Izdelava analize potreb BI
2. Izdelava ustreznega podatkovnega skladišča
3. Izdelana ustrezna strategija prenosa in polnjenja podatkov
4. Izdelana ustrezna dokumentacija podatkovnega modela
5. Izdelava ETL procesa
6. Izdelava OLAP podatkovne baze
7. Izdelava in objava poročil
8. Izdelava KPIjev

Rezultati usposabljanja:

Izgradnja ekipe:

Dobro usposobljeni ljudje so redki, zato se vse več podjetij odloča za izkoriščanje internega kadrovskega potenciala. V ResEvo vam lahko pomagamo pri izgradnji kompetentne ekipe, ki bo seznanjena z najnovejšimi orodji, pristopi in tehnologijami.

Seznanitev z najnovejšimi trendi :

Pristopi se nenehno spreminjajo in vaši zaposleni zelo težko poleg vsakodnevnih nalog spremljajo tudi vse novosti, ki pomembno vplivajo na njihovo delo. Z našo pomočjo je to enostavneje.

Izmenjava dobrih praks in izkušenj:

V podjetju imamo v pogled , pri katerih opazujemo, merimo in primerjamo različne pristope k reševanju problemov. Na ta način ustvarjamo pomembno bazo znanja, ki jo S pomočjo izkušenj lahko pomembno pripomoremo k vzpostavitvi sistema, ki bo učinkovit, enostaven in transparenten.

Izgradnja strategije:

Če ne veš kam greš, vodi tja vsaka pot (George Harrison). Vsem, ki pa poznajo svoje cilje pomagamo pri izdelavi strategije, da na cilj pridejo hitreje in ceneje.Predlagam, da si pogledate informacije, ki so na voljo in ocenite ali je razpis primeren za vas. Če ja, smo vam vsekakor pripravljeni pomagati.

Z lepimi pozdravi,
Simona Bergant : 041 911 523
Email: simona.bergant@resevo.com

Informativna prijava

Izpolnite informativno prijavo, ki jo bomo obravnavali kot resno povpraševanje in ne kot končno prijavo. Na podlagi prijave, bomo z vami opravili razgovor o podrobnostih in zahtevnosti programa z namenom, da skupaj ugotovimo ali je program primeren za vas.

5 + 1 =