Digitalna strategija je pot in način, kako doseči poslovne cilje podjetja, pri katerih so vključene in pomagajo tudi digitalne tehnologije. Digitalne tehnologije lahko prinašajo dodano vrednost v glavnem na dva načina:
• Skozi prihranke, optimizacijo in zmanjševanje stroškov;
• Skozi povečevanje in nove prihodke.

Digitalizacija ni cilj, ampak sredstvo! Je pomemben del poslovne strategije podjetja, zato se praviloma dotika različnih področij v podjetju od razvojne, proizvodne in produktne funkcije pa vse do logistične, prodajne, tržne in ne nazadnje tudi kadrovskeZ digitalno strategijo:
• Se lahko hitro in učinkovito vključujete v nove verige vrednosti na trgu;
• Dokazujete kupcem, da ste konkurenčen in kredibilen partner;
• Se hitreje prilagajate na spremembe

Kaj pridobite z digitalno strategijo?
Gre za operativen dokument na 20 – 30 straneh, , ki ima za podjetje naslednje rezultate in učinke:
• Usklajen pogled v podjetju na ključne izzive in cilje digitalizacije v podjetju v naslednjem 3 – 5 letnem obdobju;
• Pripravljen seznam ključnih aktivnosti digitalizacije kot akcijski načrt (projekti) temelječ na opredeljeni dodani vrednosti;
• Odgovori na vprašanja: Kateri kader zaposliti? V katera šolanja, znanja in veščine vlagati? V katere projekte, izboljšave in v kakšnem obsegu vlagati? Katere učinke in rezultate meriti?

Informativna prijava

Izpolnite informativno prijavo, ki jo bomo obravnavali kot resno povpraševanje in ne kot končno prijavo. Na podlagi prijave, bomo z vami opravili razgovor o podrobnostih in zahtevnosti programa z namenom, da skupaj ugotovimo ali je program primeren za vas.

15 + 14 =

Cena projekta znaša 16.000€ + DDV. Za projekt priprave digitalne strategije se podjetje prijavi na razpis za vavčer v vrednosti 9.999€ in s tem zniža celoten strošek. Vse o vavčerju najdete tukaj Digitalna strategija je kasneje »vstopnica« za napovedane projekte digitalizacije v malih in sprednjih podjetjih. Prijavo na razpis pripravi ekipa svetovalcev (ResEvo), prijavi pa se podjetje.